ПРОЕКТИ  |  ПРОГРАМА  |  ПРОГРАМНА СХЕМА  |  ОБЩИ УСЛОВИЯ  |  ДОКУМЕНТИ/ВРЪЗКИ  |  ПАРТНЬОРИ  |  РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ


Тарифа КТВ - за ползване на услугата “Кабелна телевизия”

Наименование на услугата

Еднократна такса


( лв. )

Месечна такса

Безсрочен

договор

( лв. )

Договор за

1 година

( лв. )

1(1)

Приемане на телевизионни програми – основен пакет (аналогови и цифрови програми)

0

18

16(2)


(1) При предплащане на услугата за 6 месеца се ползва отстъпка равна на половин месечна такса;

При предплащане на услугата за 12 месеца се ползва отстъпка равна на една месечна такса;

(2) Таксата е промоционална и важи само за времето на действие на срочния договор.


Тарифа НЕТ - за ползване на услугата “Достъп до Интернет”

Наименование на услугата


Всички Тарифни планове включват 1 брой IP адрес и симетрична свързаност към Интернет.

Еднократ-на такса


( лв. )

Месечна такса

Безсро-чен

Договор

( лв. )

Договор за

1 година


( лв. )

Договор за

2 години


( лв. )

1(2)

Тарифен план 1 - “SURF”

Максимална скорост на достъп до:

международното Интернет пространство - до 20 Mbps

българското Интернет пространство - до 100 Mbps

25 (1)

16

16 (4)

14 (4)

3(2)

Тарифен план 3 - “EXCLUSIVE”

Максимална скорост на достъп до:

международното Интернет пространство - до 40 Mbps

българското Интернет пространство - до 100 Mbps

25 (1)

25

22 (4)

20 (4)

4

Тарифен план “Индивидуален”

Съгласно индивидуалния договор

5(2)

Тарифен план 4 - “SURF” + Подарък (5)

0

-

18 (4)

16 (4)

6(2)

Тарифен план 5 - “ EXCLUSIVE” + Подарък (5)

0

-

24 (4)

22 (4)

7(3)

Предоставяне на кабелен или оптичен модем

(само при сключване на срочен договор)

0

-

0

0

8

Проектиране, изграждане и поддържане на локални мрежи между компютри

Съгласно индивидуалния договор

9

Свързване чрез пасивна оптична мрежа (PON)

(само при сключване на срочен договор)

30

-

-

-

10(2)(3)

Тарифен план 6 - MAX” + Подарък (5) при сключване на срочен договор

1Gbps пасивна оптична свързаност (1G EPON) с максимална скорост на достъп до:

международното Интернет пространство - до 200 Mbps

българското Интернет пространство - до 200 Mbps

30

35

34(4)

32(4)


(1) При сключване на срочен договор, както и за редовни абонати на услугата “Кабелна телевизия”, не се заплаща еднократна такса;

(2) При предплащане на услугата за 6 месеца се ползва отстъпка равна на половин месечна такса;

При предплащане на услугата за 12 месеца се ползва отстъпка равна на една месечна такса;

(3) При предоставяне на кабелен или оптичен модем абонатът подписва “Приемо-предавателен протокол” и издава “Запис на заповед” в полза на “Видеосат 21 век”ООД за сумата 100лв.;

(4) Таксата е промоционална и важи само за времето на действие на срочния договор.

(5) Подаръкът включва Ваучер на стойност 35лв или Wi-Fi рутер. Правото да получат подарък имат само новите абонати.


Тарифа за „Допълнителни услуги”

Наименование на услугата

Еднократна такса

( лв. )

Месечна такса

( лв. )

1

Включване на втори телевизионен приемник

10

0

2

Включване на трети и следващ телевизионен приемник (за всеки приемник)

7

0

3(1)

Предоставяне на цифров приемник (Set top box SD или HD) за приемане на цифрови телевизионни и радио програми или 1 брой CA Module

0

5

4

Временно изключване от кабелната мрежа

6

-

5

Преместване на услуга на друг адрес

(при наличие на техническа възможност)

10

-

6

Доплащане за експресно включване до 24 часа

25

-

7

Отстраняване на проблем на място, предизвикан не по вина на кабелния оператор (за всеки започнат час)

10

-

8

Отстраняване на проблем на място при редовни абонати със срочен договор, предизвикан не по вина на кабелния оператор (за всеки започнат час)

3

-

9

Закупуване на цифров приемник HD (Set top box HD)

70

-

10

Закупуване на модул за условен достъп – CA Module (за приемане директно с ТВ приемника на защитени услуги, предоставени на основата на условен достъп до пакети цифрови радио- и телевизионни програми срещу допълнително заплащане)

60

-

11

Приемане на телевизионен пакет „Диема Екстра” - Защитена услуга предоставена срещу допълнително заплащане към „Приемане на телевизионни програми – основен пакет”

-

6.00

за всеки приемник

12

Приемане на телевизионен пакет „Руски програми” - Защитена услуга предоставена срещу допълнително заплащане към „Приемане на телевизионни програми – основен пакет”

-

4.00

за всеки приемник

 1. Услугата се предлага към услугата "Приемане на телевизионни програми – основен пакет". При предоставяне на цифров приемник или CA Module абонатът подписва “Приемо-предавателен протокол” и издава “Запис на заповед” в полза на “Видеосат 21 век”ООД за сумата 100лв.

Тарифа КОМ - за ползване на “Комбинирани услуги“

на услуга

Приемане на телевизионни програми – основен пакет


(аналогови и цифрови програми)


Предоставяне на

1 брой цифров приемник

(Set top box SD или HD) или

1 брой CA Module


ИНТЕРНЕТ

Максимални симетрични

скорости на достъп.

Месечна такса

Безсрочен Договор


( лв. )

Договор за

1 година


( лв. )

Договор за

2 години


( лв. )

1


22

20(2)

18(2)

2


SURF

INT 20Mbps;

BG 100Mbps

25

23(2)

(Подарък опт. мишка) (1)

21(2)

(Подарък опт. мишка) (1)

4


EXCLUSIVE

INT 40Mbps;

BG 100Mbps

33

30(2)

(Подарък) (1)(3)

27(2)

(Подарък) (1)(3)

5

SURF

INT 20Mbps;

BG 100Mbps

30

28(2)

(Подарък) (1)(3)

25(2)

(Подарък) (1)(3)

7

EXCLUSIVE

INT 40Mbps;

BG 100Mbps

37

33(2)

(Подарък) (1)(3)

30(2)

(Подарък) (1)(3)

16


SURF

INT 20Mbps;

BG 100Mbps

-

-

23

(Подарък) (1)(3)

17


MAX

INT 200Mbps;

BG 200Mbps

43

39(2)

(Подарък) (1)(3)

36(2)

(Подарък) (1)(3)

18

MAX

INT 200Mbps;

BG 200Mbps

47

43(2)

(Подарък) (1)(3)

39(2)

(Подарък) (1)(3)


(1) Правото да получат подарък имат само новите абонати.

(2) Таксата е промоционална и важи само за времето на действие на срочния договор.

(3) Подаръкът включва Ваучер на стойност 35лв или Wi-Fi рутер.

ЗАБЕЛЕЖКИ към Тарифа КОМ:

 1. Всички услуги с достъп до Интернет включват 1 брой IP адрес и симетрична свързаност към българското и международното Интернет пространство;

 2. Всички омбинирани услуги" се активират безплатно с изключение на свързване чрез пасивна оптична мрежа (PON). В този случай се заплаща еднократна такса съгласно услуга №9 от "Тарифа НЕТ";

 3. При предплащане на услуга за 6 месеца се ползва отстъпка равна на една месечна такса;

 4. При предплащане на услуга за 12 месеца се ползва отстъпка равна на две месечни такси;

 5. При предоставяне на цифров приемник или CA Module абонатът подписва “Приемо-предавателен протокол” и издава “Запис на заповед” в полза на “Видеосат 21 век”ООД за сумата 100лв;

 6. При предоставяне на кабелен или оптичен модем абонатът подписва “Приемо-предавателен протокол” и издава “Запис на заповед” в полза на “Видеосат 21 век”ООД за сумата 100лв.


ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ ВСИЧКИ ТАРИФИ:

 1. Тарифите влизат в сила от месеца следващ включването на услугите. За дните до края на текущия месец се начислява изравнителна такса;

 2. При сключване на договор за абонамент абонатът заплаща всички еднократни такси, които се дължат за съответната услуга, изравнителна такса за дните до края на месеца и предплаща таксата за следващия месец;

 3. Месечните абонаментни такси за всички услуги обхващат период от един календарен месец и се заплащат авансово в срок до 20-то число на предходния месец. При забава на плащане се начислява неустойка в съгласно Общите условия;

 4. Услугите могат да се заплащат в офисите на дружеството, по банков път, електронно чрез системата ePay или в брой в касите на EasyPay в цялата страна;

 5. Активирането на всички услуги се извършва стандартно за три работни дни след сключване на договора за абонамент и при наличие на техническа възможност;

 6. АБОНАТЪТ придобива правото на собственост върху предоставения му подарък веднага след изтичане на срока на Договора при условие, че е изпълнил всички свои задължения по Договора;

 7. Защитена услуга, предоставена срещу допълнително заплащане (услуги №11 и №12 от Тарифа за Допълнителни услуги”), се получава единствено при липса на задължение по действащ договор за абонамент;

 8. Месечният абонамент за получаване на защитена услуга обхваща период от 30 дни и се заплаща от дата до дата в офисите на дружеството.

Всички посочени цени са с включен ДДС.


Copyright © 2009, Видеосат 21 Век, Всички права запазени