ПРОЕКТИ  |  ПРОГРАМА  |  ПРОГРАМНА СХЕМА  |  ОБЩИ УСЛОВИЯ  |  ДОКУМЕНТИ/ВРЪЗКИ  |  ПАРТНЬОРИ  |  РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ
* Тези инструкция не се отнася за абонатите, които използват цифрови приемници предоставени от Видеосат, както и за тези, които приемат само аналогови програми.

Уважаеми абонати на Видеосат

За да си настроите телевизионните приемници препоръчваме да използвате от тяхното меню за настройки режим „бързо търсене – мрежово търсене", като ръчно въведете следните параметри:

  • Честота – 450000 kHz или 450 MHZ
  • Скорост на символите – 6875kS/s
  • Модулация – 128QAM
  • Мрежов ID – 110


  • При проблеми звънете на телефони 062/639909 или 0888203323 за да получите консултация или да заявите посещение на място от техник.

    Copyright © 2009, Видеосат 21 Век, Всички права запазени