ПРОЕКТИ  |  ПРОГРАМА  |  ПРОГРАМНА СХЕМА  |  ОБЩИ УСЛОВИЯ  |  ДОКУМЕНТИ/ВРЪЗКИ  |  ПАРТНЬОРИ  |  РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ
РЕКЛАМНА ОФЕРТА
за извършваните услуги от телевизионния
канал на “ ВИДЕОСАТ 21 ВЕК “ООД

ТЕРИТОРИЯ НА ПОКРИТИЕ:
В.Търново, Свищов, Елена,
Килифарево, Д.Оряховица , П.Тръмбеш, Дебелец


І. РЕКЛАМЕН СПРАВОЧНИК
Часове на излъчване на рекламния телевизионен справочник:
Понеделник – Неделя 9.30 12.00 15.00 17.25 18.55 22:00
Рекламно съобщение – представлява един статичен екран, съдържащ текстов или графичен материал, фирмен или запазен знак – до 20 секунди.
Рекламният телевизионен справочник се излъчва 6/шест/пъти на ден - /Часовете са ориентировачни!/
  За граждани За фирми
  1. Малка обява- само текст
  1.1 Цена за излъчване-1ден
  1.2 Цена за излъчване-7дни

  4 лева/0.60 ст на 1 изл./
  18 лева

  12 лева/1.90 лв. за 1 изл./
  48 лева//1.10 лв.за 1 изл./
  2. Рекламно съобщение с фирмен знак или шрифт
  2.1 Цена за излъчване - 1 ден
  2.2 Цена за излъчване - 7 дни

  5 лева
  23 лева

  18 лева/3 лв.за 1 изл./
  60 лева/1.40 лв.за 1 изл./
3. Рекламно съобщение - представляващо един статичен екран със снимков материал
Рекламно съобщение със снимков материал За граждани За фирми
  1. Цена за излъчване - 1ден
  2. Цена за излъчване - 7дни
  6 лева
  29 лева
  24 лева/4 лв.за 1 изл./
  96 лева/2.28 лв. за 1 изл./
  4.Реклама-презентация поредица статични екрани     36 лева за 1-но излъчване
5. Цени за изработка
ДЕЙНОСТИ ЦЕНА
  5.1. Изработване на рекламно съобщение със снимков материал   48 лева
  5.2. Използване и изработка на запазена марка и шрифт   36 лева
  5.3. Изработка на малка обява - само текст   24 лева
  5.4. Изработка на реклама - презентация   120 лева
  5.5. Озвучаване с фиксиран музикален материал   6 лева
  5.6. Озвучаване с диктор   9 лева
  5.7. Експресна изработка + 50 % върху цената за изработка   
ІV. РЕКЛАМНИ КЛИПОВЕ
  1. Изработване на рекламен клип - базова цена: 360 лева за 30 сек. клип
  2. Базови цени за 1 /едно/ излъчване:
Часови пояс До 15 секунди До 30 секунди До 60 секунди
7.00-19.00 6 лева 9 лева 12 лева
19.00-7.00 8 лева 10 лева 15 лева
  3. Репортажи и интервюта с рекламна цел за 1 /едно/ излъчване с фиксиран час.
  Репортажи Интервюта
До 3 минути 120 лева 54 лева
До 7 минути 180 лева 84 лева
V. СПОНСОРСТВО - цената е 80% от цената за реклама в съответният часови пояс.
VІ. УТЕЖНЕНИЯ В ЦЕНИТЕ
1. Излъчване във фиксиран час 40%
2. Прекъсване на филм или сериал 100%
3. Прекъсване на авторско предаване 60%
VІІ. ОТСТЪПКИ
От 15 до 20 дни 5%
От 20 до 40 дни 10%
От 40 до 60 дни 15%
От 60 до 80 дни 20%
Над 80 дни 25%
ОТСТЪПКИ ЗА ОБЕМ - ПО ДОГОВАРЯНЕ ПРИ БАЗА 300 ЛЕВА.
VІІІ. СРОК ЗА ИЗРАБОТВАНЕ.
  1. Обява, реклама, съобщение 2 дни
  2. Рекламен клип 7 дни
  3. Рекламна презентация 3 дни
  4. Репортаж, интервю 2 дни
  * Презапис върху CD/ DVD - 1 лев на минута плюс цената на носителя
  * Архивиране + 50% от цената за изработка
  * Откупуване + 100% от цената за изработка
  ! Всички цени са с включен ДДС.
  Плащането на рекламите се извършва преди стартирането на тяхното излъчване
  При изисквания, необхванати в тази оферта, условията и цените се договарят допълнително.
  За изработване на рекламни клипове - капаро 120 лева.Copyright © 2009, Видеосат 21 Век, Всички права запазени