Проблем с услуга?

 • Проблем с услугата "Кабелна Телевизия"

  Проверете буксата на Вашият телевизионен приемник, дали не е разместена или извадена.

  Ако вашият телевизионен приемник не работи, проверете дали не е изключен от захранването.

  Ако проблемът е в липса на някои канали, опитайте пак да пренастроите автоматично Вашият телевизионен приемник.

  Ако не можете да преминете на друг канал, проверете, дали не са изтощени батериите на дистанционното управление на Вашият телевизионен приемник или е дефектирало, като подмените батериите с нови.

  Ако не сте намерили отговор на вашият проблем, моля използвайте информацията в раздел "Контакти" за да се свържете с нас.

 • Проблем с услугата "Достъп до Интернет"

  Рестартирайте Вашият компютър.

  Провете дали случайно не сте извадили мрежовият кабел от компютъра или кабелът не е прекъснат.

  Проверете настройките на Вашият компютър за евентуална забрана на мрежовата карта или забрана от друга активна програма.

  Ако използвате рутер и/или устройство за оптичен интернет (ONU), рестартирайте и тях, като ги изключите от електрическото захранване за няколко минути и след това ги включите.

  Ако не сте намерили отговор на вашият проблем, моля използвайте информацията в раздел "Контакти" за да се свържете с нас.

 • Проблем с услугата "Комбинирана услуга"

  Проверете буксите на всички кабели към Вашият цифров и телевизионен приемник, дали не са разместени или извадени.

  Рестартирайте Вашият цифров приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко минути и после го включете отново.

  Проверете дали Вашият телевизионен приемник е включен на правилният вход/канал.

  Ако ползвате CAM модул за част от програмите, изключете телевизионният приемник от електрическото захранване за няколко минути, като преди да го включите, извадете CAM модула. Поставете го отново и след това включете телевизионният приемник.

  Ако не сте намерили отговор на вашият проблем, моля използвайте информацията в раздел "Контакти" за да се свържете с нас.