Видеосат Долна Оряховица

http://do.vdsbg.com

Централен офис в гр. Долна Оряховица, ул.”Георги Измирлиев” No:11
 • 06173/2455; +359 (889) 006088

 • ОФИСИ
 • с. Джулюница, ул. "Цар Освободител" No:8, тел. 0888210779
 • с. Благоево, ул. "Христо Ботев" No:29, тел. 0888210783
 • с. Мерданя, пл. "Свобода" No:5, тел. 0888283909
 • с. Драгижево, ул. "Васил Левски" No:3, тел. 0888283909
 • с. Правда, ул. "Дунав" No:40, тел. 0887872561
 • с. Върбица, ул. "Божур" No:5, тел. 06173/2455
 • с. Писарево, ул. "св.св. Кирил и Методий" No:21, тел. 06173/2455
 • с. Козаревец, ул. "Васил Левски " No:52, тел. 06173/2455
 • с. Добри Дял, пл. "Възраждане" No:1, тел. 0888331768


 • Телефон за повреди: +359 (889) 006688

  ДОКУМЕНТИ

  Спецификация на интерфейсите за свързване на крайни устройства

  ЦЕНОВА ТАРИФА ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ "ВИДЕОСАТ ДОЛНА ОРЯХОВИЦА 21 век" ООД

  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АБОНАТИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ

  Постигнати стойности на параметрите за качеството на предоставените услуги за последните три календарни години, съгласно "ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ".

  ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

  Информация съгласно чл. 74(2) от ЗЕС

  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г.

  Политика за поверителността на личните данни

  ПРОЦЕДУРА за уведомяване на абонатите при нарушаване на сигурността на личните данни

  Приложение към договора за абонамент в изпълнение на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2120