Видеосат Долна Оряховица

http://do.vdsbg.com

Централен офис в гр. Долна Оряховица, ул.”Георги Измирлиев” No:11
 • 06173/2455; +359 (889) 006088

 • ОФИСИ
 • с. Джулюница, ул. "Цар Освободител" No:8, тел. 0888210779
 • с. Благоево, ул. "Христо Ботев" No:29, тел. 0888210783
 • с. Мерданя, пл. "Свобода" No:5, тел. 0888283909
 • с. Драгижево, ул. "Васил Левски" No:3, тел. 0888283909
 • с. Правда, ул. "Дунав" No:40, тел. 0887872561
 • с. Върбица, ул. "Божур" No:5, тел. 06173/2455
 • с. Писарево, ул. "св.св. Кирил и Методий" No:21, тел. 06173/2455
 • с. Козаревец, ул. "Васил Левски " No:52, тел. 06173/2455
 • с. Добри Дял, пл. "Възраждане" No:1, тел. 0888331768


 • Телефон за повреди: +359 (889) 006688

  ДОКУМЕНТИ

  Спецификация на интерфейсите за свързване на крайни устройства

  ЦЕНОВА ТАРИФА ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ "ВИДЕОСАТ ДОЛНА ОРЯХОВИЦА 21 век" ООД

  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АБОНАТИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ

  Постигнати стойности на параметрите за качеството на предоставените услуги за последните три календарни години, съгласно Чл. 38 от "ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ".

  ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

  Информация съгласно чл. 74(2) от ЗЕС

  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г.

  Политика за поверителността на личните данни

  ПРОЦЕДУРА за уведомяване на абонатите при нарушаване на сигурността на личните данни

  Приложение към договора за абонамент в изпълнение на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2120