Ценови тарифи за предоставяните електронни съобщителни услуги от "ВИДЕОСАТ 21 ВЕК" ООД


Тарифа КТВ - за ползване на услугата “Кабелна телевизия”

No: Наименование на услугата Еднократна такса (лв.) Месечна такса
Безсрочен договор
(стандартна месечна такса)
(лв.)
Договор за 1 година (лв.)
1(1) Приемане на основен пакет телевизионни програми:
ТВ SD 120+ ТВ HD 25+ Аналогови ТВ 45+ Радио програми 40+
0.00 18.00 16.00(2)
(1) При предплащане на услугата за 6 месеца се ползва отстъпка равна на половин месечна такса;
При предплащане на услугата за 12 месеца се ползва отстъпка равна на една месечна такса;
(2) Таксата е промоционална и важи само за времето на действие на срочния договор. След изтичане на срока на договора се дължи стандартната месечна такса.


Тарифа НЕТ - за ползване на услугата "Достъп до Интернет"

No: Наименование на услугата
Всички Тарифни планове включват 1 брой IP адрес и симетрична свързаност към Интернет.
Еднократна такса (лв.) Месечна такса
Безсрочен договор
(стандартна месечна такса)
(лв.)
Договор за 1 година (лв.) Договор за 2 години (лв.)
1(2) Тарифен план 1 - “SURF”
Максимална скорост на достъп до:
международното Интернет пространство - до 20 Mbps
българското Интернет пространство - до 100 Mbps
25.00(1) 20.00 18.00(4) 16.00(4)
3(2) Тарифен план 3 - “EXCLUSIVE”
Максимална скорост на достъп до:
международното Интернет пространство - до 40 Mbps
българското Интернет пространство - до 100 Mbps
25.00(1) 25.00 22.00(4) 20.00(4)
4 Тарифен план "Индивидуален" Съгласно индивидуалния договор
5(2) Тарифен план 4 - “SURF” + Подарък(5) 0.00 - - 18.00(4)
6(2) Тарифен план 5 - “ EXCLUSIVE” + Подарък(5) 0.00 - - 22.00(4)
7(3) Предоставяне на кабелен или оптичен модем
(само при сключване на срочен договор)
0.00 - 0.00 0.00
8 Проектиране, изграждане и поддържане на локални мрежи между компютри Съгласно индивидуалния договор
9 Свързване чрез пасивна оптична мрежа (PON)
(само при сключване на срочен договор)
30.00 - - -
10(2)(3) Тарифен план 6 - “MAX” + Подарък(5) при сключване на срочен договор
1Gbps пасивна оптична свързаност (1G EPON) с максимална скорост на достъп до:
международното Интернет пространство - до 200 Mbps
българското Интернет пространство - до 200 Mbps
30.00 38.00 34.00(4) 32.00(4)

(1) При сключване на срочен договор, както и за редовни абонати на услугата “Кабелна телевизия”, не се заплаща еднократна такса;

(2) При предплащане на услугата за 6 месеца се ползва отстъпка равна на половин месечна такса;
При предплащане на услугата за 12 месеца се ползва отстъпка равна на една месечна такса;

(3) При предоставяне на кабелен или оптичен модем абонатът подписва “Приемо-предавателен протокол” и издава “Запис на заповед” в полза на “Видеосат 21 век”ООД за сумата 100лв.;

(4) Таксата е промоционална и важи само за времето на действие на срочния договор. След изтичане на срока на договора се дължи стандартната месечна такса.

(5) Подаръкът включва Ваучер на стойност 35лв или Wi-Fi рутер. Правото да получат подарък имат само новите абонати.Тарифа за "Допълнителни услуги"

No: Наименование на услугата Еднократна такса (лв.) Месечна такса (лв.)
1 Включване на втори телевизионен приемник 10.00 -
2 Включване на трети и следващ телевизионен приемник (за всеки приемник) 7.00 -
3(1) Предоставяне на DVB-C цифров приемник (DVB-C Set top box SD или HD) за приемане на цифрови телевизионни и радио програми или 1 брой CA Module - 5.00
4 Временно изключване от кабелната мрежа 6.00 -
5 Преместване на услуга на друг адрес (при наличие на техническа възможност) 10.00 -
6 Доплащане за експресно включване до 24 часа 25.00 -
7 Отстраняване на проблем на място, предизвикан не по вина на кабелния оператор (за всеки започнат час) 10.00 -
8 Отстраняване на проблем на място при редовни абонати със срочен договор, предизвикан не по вина на кабелния оператор (за всеки започнат час) 3.00 -
9 Закупуване на цифров приемник HD (Set top box HD) 70.00 -
10 Закупуване на модул за условен достъп – CA Module (за приемане директно с ТВ приемника на защитени услуги, предоставени на основата на условен достъп до пакети цифрови радио- и телевизионни програми срещу допълнително заплащане) 60.00 -
11 Приемане на телевизионен пакет „Диема Екстра” - Защитена услуга предоставена срещу допълнително заплащане към „Приемане на основен пакет телевизионни програми” - 8.00(3)
за всеки приемник
12 Приемане на телевизионен пакет „Руски програми” - Защитена услуга предоставена срещу допълнително заплащане към „Приемане на основен пакет телевизионни програми” - 4.00(3)
за всеки приемник
13 Приемане на телевизионен пакет „Еротика” - Защитена услуга предоставена срещу допълнително заплащане към „Приемане на основен пакет телевизионни програми”. Пакетът се разпространява свободно в интервала от 23 до 06 часа. - 1.00(3)
за всеки приемник
14(1) Предоставяне на IPTV цифров приемник (IPTV Set top box) за приемане на цифрови телевизионни и радио програми 0.00
85.00(2)
Депозит
5.00
15 Закупуване на допълнителен IPTV цифров приемник (IPTV Set top box), като ползването е обвързано с допълнителна месечна такса към договора 85.00 4.00

(1) Услугата се предлага към услугата "Приемане на основен пакет телевизионни програми". При предоставяне на цифров приемник или CA Module абонатът подписва “Приемо-предавателен протокол” и издава “Запис на заповед” в полза на “Видеосат 21 век”ООД за сумата 100лв. За ползването на IPTV цифровя приемник е необходим достъп до Интернет предоставен от Видеосат с капацитет 15Mbps за всеки активен приемник;

(2) (2) Депозитът не се дължи при сключване на двугодишен договор. Депозитът подлежи на възстановяване след връщане на IPTV Set top box в изправно техническо състояние и пълна комплектация.

(3) Таксата не е фиксирана и се промена едностранно от доставчика на съдържанието с едномесечно предизвестие.Тарифа КОМ - за ползване на "Комбинирани услуги"

No: Приемане на основен пакет телевизионни програми:
ТВ SD 120+
ТВ HD 25+
Аналог. ТВ 45+
Радио 40+
Предоставяне на
1 брой цифров приемник
(Set top box SD или HD) или 1 брой CA Module
ИНТЕРНЕТ
Максимални симетрични скорости на достъп.
Месечна такса
Безсрочен Договор
(стандартна месечна такса)
(лв.)
Договор за 1 година (лв.) Договор за 2 години (лв.)
1 22.00 20.00(2) 18.00(2)
2 SURF
INT 20Mbps;
BG 100Mbps
30.00 27.00(2)
(Подарък опт. мишка)(1)
24.00(2)
(Подарък опт. мишка)(1)
4 EXCLUSIVE
INT 40Mbps;
BG 100Mbps
34.00 31.00(2)
(Подарък)(1)(3)
28.00(2)
(Подарък)(1)(3)
5 SURF
INT 20Mbps;
BG 100Mbps
34.00 31.00(2)
(Подарък)(1)(3)
28.00(2)
(Подарък)(1)(3)
7 EXCLUSIVE
INT 40Mbps;
BG 100Mbps
38.00 35.00(2)
(Подарък)(1)(3)
32.00(2)
(Подарък)(1)(3)
16 SURF
INT 20Mbps;
BG 100Mbps
- - 26.00(2)
(Подарък)(1)(3)
17 MAX
INT 200Mbps;
BG 200Mbps
48.00 43.00(2)
(Подарък)(1)(3)
39.00(2)
(Подарък)(1)(3)
18 MAX
INT 200Mbps;
BG 200Mbps
52.00 47.00(2)
(Подарък)(1)(3)
43.00(2)
(Подарък)(1)(3)

(1) Правото да получат подарък имат само новите абонати.

(2) Таксата е промоционална и важи само за времето на действие на срочния договор. След изтичане на срока на договора се дължи стандартната месечна такса.

(3) Подаръкът включва Ваучер на стойност 35лв или Wi-Fi рутер.


ЗАБЕЛЕЖКИ към Тарифа КОМ:

1. Всички услуги с достъп до Интернет включват 1 брой IP адрес и симетрична свързаност към българското и международното Интернет пространство;

2. Всички "Комбинирани услуги" се активират безплатно с изключение на свързване чрез пасивна оптична мрежа (PON). В този случай се заплаща еднократна такса съгласно услуга №9 от "Тарифа НЕТ";

3. При предплащане на услуга за 6 месеца се ползва отстъпка равна на една месечна такса;

4. При предплащане на услуга за 12 месеца се ползва отстъпка равна на две месечни такси;

5. При предоставяне на цифров приемник или CA Module абонатът подписва “Приемо-предавателен протокол” и издава “Запис на заповед” в полза на “Видеосат 21 век”ООД за сумата 100лв;

6. При предоставяне на кабелен или оптичен модем абонатът подписва “Приемо-предавателен протокол” и издава “Запис на заповед” в полза на “Видеосат 21 век”ООД за сумата 100лв.


ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ ВСИЧКИ ТАРИФИ:

1. Тарифите влизат в сила от месеца следващ включването на услугите. За дните до края на текущия месец се начислява изравнителна такса;

2. При сключване на договор за абонамент абонатът заплаща всички еднократни такси, които се дължат за съответната услуга, изравнителна такса за дните до края на месеца и предплаща таксата за следващия месец;

3. Месечните абонаментни такси за всички услуги обхващат период от един календарен месец и се заплащат авансово в срок до 20-то число на предходния месец. При забава на плащане се начислява неустойка в съгласно Общите условия;

4. Услугите могат да се заплащат в офисите на дружеството, по банков път, електронно чрез системата ePay или в брой в касите на EasyPay в цялата страна;

5. Активирането на всички услуги се извършва стандартно за три работни дни след сключване на договора за абонамент и при наличие на техническа възможност;

6. АБОНАТЪТ придобива правото на собственост върху предоставения му подарък веднага след изтичане на срока на Договора при условие, че е изпълнил всички свои задължения по Договора;

7. Защитена услуга, предоставена срещу допълнително заплащане (услуги №11, №12 и №13) от ”Тарифа за Допълнителни услуги”), се получава единствено при липса на задължение по действащ договор за абонамент;

8. Месечният абонамент за получаване на защитена услуга обхваща период от 30 последователни календарни дни и се заплаща от дата до дата в офисите на дружеството.


Всички посочени цени са с включен ДДС.


  • ЦЕНОВИ ТАРИФИ - АРХИВ