Регулаторни органиСЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69

Тел: 02/ 9708810

Факс: 02/ 9733769

E-mail: office@cem.bg

WEB: http://www.cem.bg
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Адрес: гр. София 1000, ул. Гурко № 6

Телефони за контакт:

Председател: 949 23 35

Информация: 949 24 18

Е-mail: info@crc.bg

WEB: http://www.crc.bg