ДОКУМЕНТИ

Спецификация на интерфейсите за свързване на крайни устройства

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АБОНАТИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ

Постигнати стойности на параметрите за качеството на предоставените услуги за последните три календарни години, съгласно Чл. 38 от "ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ".

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

Информация съгласно чл. 74(2) от ЗЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г.

Политика за поверителността на личните данни

ПРОЦЕДУРА за уведомяване на абонатите при нарушаване на сигурността на личните данни

Приложение към договора за абонамент в изпълнение на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2120

 

Общи условия за предоставяне на достъп до физическа инфраструктура

    Общи условия     Приложение 1     Приложение 2     Приложение 3     Приложение 4