ДОКУМЕНТИ

Спецификация на интерфейсите за свързване на крайни устройства

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АБОНАТИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ

Постигнати стойности на параметрите за качеството на предоставените услуги за последните три календарни години, съгласно "ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ".

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

Информация съгласно чл. 74(2) от ЗЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г.

Политика за поверителността на личните данни

ПРОЦЕДУРА за уведомяване на абонатите при нарушаване на сигурността на личните данни

Приложение към договора за абонамент в изпълнение на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2120

 

Общи условия за предоставяне на достъп до физическа инфраструктура

    Общи условия     Приложение 1     Приложение 2     Приложение 3     Приложение 4