Защо да рекламирам?

Рекламата привлича нови клиенти и подкрепя бизнеса Ви. Подсетете хората, че вашите врати са винаги отворени за тях и че разполагате с всичко от което те се нуждаят.

Рекламата е инвестиция в бъдещето и поддържа вашия бизнес в състезанието с конкурентите. Има толкова малко клиенти и ако те не знаят за Вас или за изгодите да пазаруват от Вас, то те ще изберат конкурентите ви.

Рекламата Ви осигурява трайно място в съзнанието на купувачите и дава на вашия бизнес успешен имидж. Тя разширява пазарния ви дял, увеличава търговските ви обороти и води до по-високи печалби.

Ако някой твърди че няма нужда от реклама, все едно твърди, че няма нужда да информира другите каква стока или услуга предлага, че не желае да каже на хората защо да купят точно неговия продукт, че няма нужда да информира другите защо да дойдат точно в неговия магазин, че не иска хората да знаят как се казва фирмата му и къде да го намерят.РЕКЛАМНА ОФЕРТА

за извършваните услуги от телевизионния канал на "ВИДЕОСАТ 21 ВЕК" ООД
ТЕРИТОРИЯ НА ПОКРИТИЕ: В.Търново, Свищов, Килифарево, Златарица, Д.Оряховица , П.Тръмбеш, Дебелец

Рекламна оферта за извършваните услуги от телевизионната програма на "Видеосат 21 Век" ООД за Парламентарни избори 2021г.


І. РЕКЛАМЕН СПРАВОЧНИК
Часове на излъчване на рекламния телевизионен справочник:
Понеделник – Неделя 17.25 18.55 20.25 20.55 21:55
Рекламно съобщение – представлява един статичен екран, съдържащ текстов или графичен материал, фирмен или запазен знак – до 20-30 секунди.
Рекламният телевизионен справочник се излъчва 5/пет/пъти на ден - /Часовете са ориентировачни!/
  За граждани За фирми
  1. Малка обява- само текст
  1.1 Цена за излъчване-1ден
  1.2 Цена за излъчване-7дни

  4 лева (0.80 лв на 1 изл.)
  18 лева

  18 лева (3.60 лв. за 1 изл.)
  60 лева (1.10 лв за 1 изл.)
  2. Рекламно съобщение с фирмен знак или шрифт
  2.1 Цена за излъчване - 1 ден
  2.2 Цена за излъчване - 7 дни

  5 лева
  19 лева

  18 лева (3.00 лв. за 1 изл.)
  60 лева (1.71 лв. за 1 изл.)
3. Рекламно съобщение със снимков материал
Рекламно съобщение със снимков материал За граждани За фирми
  1. Цена за излъчване - 1ден
  2. Цена за излъчване - 7дни
  6 лева
  29 лева
  24 лева (4.80 лв за 1 изл.)
  96 лева (2.74 лв за 1 изл.)
  4.Реклама-презентация поредица статични екрани     36 лева за 1-но излъчване
5. Цени за изработка
ДЕЙНОСТИ ЦЕНА
  5.1. Изработване на рекламно съобщение със снимков материал   48 лева
  5.2. Използване и изработка на запазена марка и шрифт   36 лева
  5.3. Изработка на малка обява - само текст   24 лева
  5.4. Изработка на реклама - презентация   120 лева
  5.5. Озвучаване с фиксиран музикален материал   6 лева
  5.6. Експресна изработка + 50 % върху цената за изработка   
ІI. РЕКЛАМНИ КЛИПОВЕ
  1. Изработване на рекламен клип - базова цена: 360 лева за 30 сек. клип
  2. Базови цени за 1 /едно/ излъчване:
Часови пояс До 15 секунди До 30 секунди До 60 секунди
17.00-19.00 6 лева 9 лева 12 лева
19.00-23.00 8 лева 10 лева 15 лева
  3. Репортажи и интервюта с рекламна цел за 1 /едно/ излъчване с фиксиран час.
  Репортажи Интервюта
До 3 минути 120 лева 54 лева
До 7 минути 180 лева 84 лева
III. СПОНСОРСТВО - цената е 80% от цената за реклама в съответният часови пояс.
IV. УТЕЖНЕНИЯ В ЦЕНИТЕ
1. Излъчване във фиксиран час 40%
V. ОТСТЪПКИ
От 15 до 20 дни 5%
От 20 до 40 дни 10%
От 40 до 60 дни 15%
От 60 до 80 дни 20%
Над 80 дни 25%
VІ. СРОК ЗА ИЗРАБОТВАНЕ.
  1. Обява, реклама, съобщение 2 работни дни
  2. Рекламен клип 7 работни дни
  3. Рекламна презентация 3 работни дни
  4. Репортаж, интервю 2 работни дни
  * Презапис върху CD/ DVD - 0.30 лева на минута плюс цената на носителя
  * Архивиране + 50% от цената за изработка
  * Откупуване + 100% от цената за изработка
  ! Всички цени са с включен ДДС.
  Плащането на рекламите се извършва преди стартирането на тяхното излъчване
  При изисквания, необхванати в тази оферта, условията и цените се договарят допълнително.
  За изработване на рекламни клипове - капаро 200 лева.