Видеосат Нове (Свищов)

http://nove.vdsbg.com

Централен офис в гр. Свищов, ул.”Патриарх Евтимий” No:81
 • 0631/41144

  ОФИСИ
 • гр. Свищов, ул.”Цар Освободител” No:96, тел. 0631/64146

 • Телефон за повреди: 0631/41166

  ДОКУМЕНТИ

  Ценови тарифи за предоставяните електронни съобщителни услуги от "Видеосат Нове" ООД

  Спецификация на интерфейсите за свързване на крайни устройства

  ЦЕНОВА ТАРИФА ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ "Видеосат Нове" ООД

  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АБОНАТИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ

  Постигнати стойности на параметрите за качеството на предоставените услуги за последните три календарни години, съгласно "ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ".

  ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

  Информация съгласно чл. 74(2) от ЗЕС

  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г.

  Политика за поверителността на личните данни

  ПРОЦЕДУРА за уведомяване на абонатите при нарушаване на сигурността на личните данни

  Приложение към договора за абонамент в изпълнение на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2120